(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby & Eikura Nana [Video]

Author:
(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby & Eikura Nana [Video]:
Download Video

(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby - Guest Stars "Ishizuka Hidehiko, Uchiyama Shinji, Ochi Yosuke, Tsutsumishita Atsushi, Sugiyama Hiroyuki, Yanagihara Kanako" & Eikura Nana
(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby - Guest Stars "Ishizuka Hidehiko, Uchiyama Shinji, Ochi Yosuke, Tsutsumishita Atsushi, Sugiyama Hiroyuki, Yanagihara Kanako" & Eikura Nana
(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby - Guest Stars "Ishizuka Hidehiko, Uchiyama Shinji, Ochi Yosuke, Tsutsumishita Atsushi, Sugiyama Hiroyuki, Yanagihara Kanako" & Eikura Nana
(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby - Guest Stars "Ishizuka Hidehiko, Uchiyama Shinji, Ochi Yosuke, Tsutsumishita Atsushi, Sugiyama Hiroyuki, Yanagihara Kanako" & Eikura Nana
(English Sub) 2011.06.16 VS Arashi (VS嵐) Team Chubby - Guest Stars "Ishizuka Hidehiko, Uchiyama Shinji, Ochi Yosuke, Tsutsumishita Atsushi, Sugiyama Hiroyuki, Yanagihara Kanako" & Eikura Nana